İstifa edenler de kıdem tazminatı alacak

İstifa edenler de kıdem tazminatı alabilecek

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği kıdem tazminat fonuyla ilgili bir çalışma, bu hafta Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) gerçekleştirilecek. Çalışma Bakanlığı, üst düzey çalışanların haklarını kaybetmeyecek ve işçileri ve işverenleri rahatlatacak bir formül oluşturdu. Bugün istihdam sözleşmesine katılan her on çalışanın yalnızca birinde kıdem olarak anılacak olursa, tüm çalışanlar fonlama sistemi oluşturulduğunda kıdem kazanacaklardır. İşte konu ile ilgili en merak eden 10 soru var:

NEDEN GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN HUSUSLAR: Yeni sistemde, işçinin istifasını kıdemi için gerekçelendirmesi zorunlu değildir.

FLASHBOUND YARISADIR: Bir şirket iflas ettiğinde, çalışanın kıdemi olmayacaktır. Şirketin kıdem hakkı koruma altına alınacaktır çünkü tasarrufları devletin güvenliğine tabidir.

YENİ İŞ İŞLETMESİ YAPILABİLİR: İşyerinden ayrılma durumunda çalışanın aynı hesaba göre kıdemi olacaktır. Her ayın sonunda, hesap noktası izlenecek.

DÜŞÜK EYLÜL ÖNLEM: Sağlanan faydalar korunurken, çalışanın düşük kıdem tazminatı ile işten çıkartılması da önlenecektir.

ORTAK HESAP YOK: İşsizlik Fonu’nda bireysel kıdem fon sisteminde ortak bir hesap bulunmayacak.

PATRONUN MALİYET DÜŞÜŞÜ: İşverenin masrafı da azalacak. Prim, her ay ödendiğinden, maliyet zamanla yayılır.

TESİSLERDE: Teşvik kapısı, özellikle de bireysel kıdem tazminatı hesabına prim ödemekle yükümlü olmayan işveren vergi desteği kapatılacaktır.

30 GÜN BİR YIL: Kıdem tazminatı sisteminde ödenmesi gereken ikramiyenin yüzde 8.33’ü. Bir yıl boyunca 30 günlük bir ücret alınır.

GEÇİCİ ERİŞİM: Çalışan ve işveren kabul ettiyse, yeni sisteme geçiş mümkün olacaktır.

İŞSEMİNİZ FONLARI DEVAM EDİYOR

Kıdem Tazminatı Fonu ve İşsizlik Fonu birbirini tamamlayacak ve alternatif olmayacaktır. Kıdem Tazminatı Fonu bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi belirli bir süre dokunulmaz. Sınırlı koşullar altında erkenden gitmek mümkün olabilir.