Yeni iş kuracaklara 150 bin kredi

Yeni iş kuracaklara 150 bin kredi
18-20 yaş aralığındaki çalışanlara 42 aya kadar primli sübvansiyon verilmekte, işe başlamak isteyen gençlere 150 bin lira verilmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2017 yılı için gençler için 62 milyon lira bütçe ayırdı. Genç girişimcilere 150 bin liraya yüzde 100 hibeler veriliyor. Genç girişimciler için bu destekler çoğu üniversitede bulunan 20 uygulayıcı kuruluş tarafından ülke genelinde koordine edilmektedir.

TÜBİTAK, Sabah’dan Faruk Erdem’in habercisine göre başvuranlara uygulanacak kurumları açıklıyor. 10-28 Nisan’da ilk çağrı yapıldı. İkinci görüşme 1-15 Ağustos’ta yapılacaktır.

29 yaşını doldurmamış ve ilk kez faaliyete geçecek yeni girişimcilere 3 yıllık vergi muafiyeti uygulanır. İlk kez işlerini açan ve vergi mükellefi olan gençler, 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin lira için gelir vergisi ödemeyecek. Bu bağlamda beş şart vardır: İşe başlanmasının hukuki süreç içerisinde, işin kendisinde gerçek işinde veya işin kendisinde yapıldığı gerçeği, tüm ortakların koşulları (29 olmaması şartı da dahil olmak üzere) Yaşına kadar), Var olan bir iş veya mesleki faaliyette olmayan ortaklık