Üniversiteye giriş sınav sistemi değişiyor

Üniversiteye giriş sınav sistemi değişiyor yeni sınav sistemi, üniversiteye girişte yeni sistem, sınav sistemi yenileniyor. Teog kalkıyor LYS Kalkıyor.
4 Senede bir sınav sisteminin değişmesine insanlarımız alıştı artık. Yani, değişiklik olmadığında endişe etmeye başlar olduk.
Teog GAYET BAŞARILI VE ADALETLİ BİR SİSTEMDİ FAKAT İNSANLARIN AİLE BÜTÇESİNİ, OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİĞİNDEN ELEŞTİRİLERE SEBEP OLUYORDU VE EKONOMİYİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYORDU. bU NEDENLE SİSTEMNİN değiştirilmesine karar verildi.
Fakat bundan sonra liselere geçişlerde nasıl bir sistem uygulanacak bunu anlamaya çalışıyoruz.
Çi,nkü diploma notu ile geçişler çok saçma çünkü her okulun potansiyeli ve kapasitesi farklı. Aynı zamanda mesela urfadaki bir lisede diploma notu 5 üzerinden 5 olan bir öğrencinin istanbuldaki bir lisede 5 üzerinden 2 olması mümkün. Sorulan sorulan farklı olduğundan öğretmenlerin insiyatif kullanmış olmaları aradaki bu uçuruma sebep oluyor.
Bu nedenle seviye tespit sisteminde öğrenciler gelecekte çok daha iyi yerlere yerleşebilirler.
Şimdilerde ise üniversitelere geçiş sistemi değiştiriliyor.
Yüksek okullara yani 2 yıllık üniversitelere geçiş sınavsız olacak.
4 yıllık fakültelerde ise 3 aşamalı bir sınav öngörülüyor
Yani A B C şeklinde bir sınıflandırma yapılacak.
Liseden sonra 3 sınav yapılacak.
Öğrenci bu 3 sınavdan hangisinden en yüksek puanı almış ise o puanla üniversitelere başvuru yapabilecek.
En azından öğrencinin bir tek sınava göre hayatını yönelendirmesinin önüne geçilşmiş olacak.
Yani bir sınavda hata yaparsın kaydırma olur, zamanın yetmez, ikinci sınavda aynı hatayı yaparsın ama 3 sınavdada aynı sorunları yaşıyorsa kjişinin kapasitesi o kadardır.
Bu nedenle 3 sınav aslında mantıklı. Fakat yinede başka sorunlar yaşanacak ve yine sonrasında bir değişiklik olacaktır diye düşünüyorum.