Ocak 27, 2021
Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alım ilanı

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alım ilanı

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alım ilanı haberi ,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI İMTİHAN İLANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Merkez (Ankara) ve İstanbul Çalışma Kümesinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aşağıda vazife yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen Müfettiş Yardımcısı takımlarına yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kısımdan oluşan ve her iki kısmı de Ankara’da yapılacak olan müsabaka imtihanı ile müfettiş yardımcısı alınacaktır.

A- İmtihana katılabilmek için;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda sayılan koşullara sahip olmak,

2- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3- 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan A kümesi takımlara atanacaklar için Kamu Çalışanı Seçme İmtihanlarında KPSSP48 puan cinsinden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar ortasından yapılacak müracaatlarda en yüksek puan sıralamasına nazaran birinci 100 kişi içerisinde bulunmak, (Puanı 100. aday ile eşit olan adaylar da imtihana kabul edilecektir.)

5- 2018-2019-2020 yıllarında yapılan Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanlarının (YDS) birisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmak.

6- İmtihana girmek isteyen adaylar tarafından 27.9.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Ek 22’deki form doldurulacak ve buna;

a) Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebatında 4 adet vesikalık fotoğraf,

b) Mezuniyet Evrakının aslı, Genel Müdürlükçe onaylı örneği yahut e-Devlet üzerinden alınan çıktısı,

c) KPSS ve YDS sonuç dokümanı,

d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına,

– Sabıka kaydı bulunmadığına,

– Sıhhat durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve seyahat şartlarında vazife yapmaya elverişli olduğuna,

Dair adayın el yazısıyla yapacağı beyan eklenecektir.

7- Müracaat formu ile evraklarda yer alan bilgilerde gerçeğe ters beyanda bulunduğu ve girme koşullarını taşımadığı halde imtihana girdiği anlaşılanlar imtihana ait haklarını kaybederler.

8- Adaylar, Bayındır 1 Sokak No: 3 Kızılay / ANKARA adresindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına direkt yahut iadeli taahhütlü posta ile müracaat edeceklerdir.

9- En son müracaat tarihi 18.12.2020 günü mesai bitimine kadar olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10- Müsabaka İmtihanı Giriş Dokümanı 28.12.2020 tarihinden itibaren 15.01.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak, Yarış İmtihanı Giriş Dokümanı olmayan aday imtihana alınmayacaktır.

11- Yarış İmtihanı 16.01.2021 tarihinde, yarış imtihanı giriş evrakında gösterilen yer ve saatte yapılacaktır. Yazılı müsabaka imtihanını kazananlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilan panolarında duyurulacağı üzere https://vgm.gov.tr internet adresinde de ilan edilecek ve yazılı müsabaka imtihanı kazandıkları kendilerine yapılacak yazılı tebligatla bildirilerek kelamlı yarış imtihanına davet edileceklerdir.

12- İmtihanda uyulacak asıllar https://vgm.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

B- İmtihan Bahisleri:

A) Muhasebe

a-Genel Muhasebe

b-Şirketler Muhasebesi

c- Envanter ve Bilanço

d- Bilanço Tahlili ve Teknikleri

e- Ticari Hesap

B) İktisat

a- Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler

b- Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Ulusal Gelir

c- İşletme İktisadi

d- Planlama

e- Milletlerarası İktisat, Türkiye İktisadı

C) Maliye

a- Genel Maliye Teorisi ve Maliye Siyaseti

b- Türk Vergi Kanunlarının Temelleri, Tatbikatı

c- Kamu Sarfiyatları ve Kamu Kredisi

d- Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler

D) Hukuk

a- Anayasa Hukuku: Genel Asıllar

b- Yönetim Hukuku: Genel Asıllar, İdari yargı ve İdari Yargının Teşekkülü

c- Uygar Hukuk: Genel Asıllar, Tıpkı haklar (Eşya Hukuku), Miras ve Vakıflar

d- Borçlar Hukuku: Genel Temeller

e- Ticaret Hukuku: Genel Temeller ve Değerli Evrak

f- Ceza Hukuku: Genel Asıllar ve Devlet Yönetimi Aleyhine İşlenen Cürümler

g- Ceza Muhakemeleri Tarzı Hukuku: Genel Temeller

h- İcra-İflas Hukuku

E) Kompozisyon imtihanı,

Kompozisyon imtihanı klasik, bilim imtihanı test tarzında yapılacaktır.

İlan olunur. 9582/1-1

haberleri

memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yangiliklar