Mart 3, 2021

Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı haberi ,

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı ünitelerine 2547 sayılı Kanunun ilgili unsurları “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı takımlarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in ilgili kararlarına nazaran Öğretim Vazifelisi ve Araştırma Vazifelisi alınacaktır.

A. GENEL KOŞULLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesinde belirtilen kaideleri taşımak.

2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim İmtihanından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin müracaat evrakları ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme etaplarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Adayların not döküm dokümanlarındaki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Konseyinin eşdeğerlilik tablosuna nazaran belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not temel alınır. Not Doküman dokümanında hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sisteminin olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi temel alınır.

4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen takımlar yabancı lisan kaidelerinden muaftır.

5. ilgili yönetmeliğin 6/4.maddesi kapsamında alınacak öğretim vazifelileri için lisan puan kuralı 80 puandır.

B. ÖZEL KAİDELER:

1. Araştırma vazifelisi takımlarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak kaidesi aranır.

2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami müddeti dolan ve ilgili yönetmelikler yeterince azami mühletleri tekrar başlayanlar ile azami müddetlerinin dolması nedeniyle takım ile bağları kesilen araştırma vazifelileri ilan edilen araştırma vazifelisi takımlarına müracaat edemezler.

TAKIMLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR

1. Öğretim Elemanı Müracaat Formu

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. Özgeçmiş

4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren evrak (e-Devletten alınabilir.)

5. Diploma, süreksiz mezuniyet evrakı ve ilanın özel kaideler kısmında istenen evrakların ve öğrenci dokümanlarının onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6. Lisans Transkripti (onaylı)

7. ALES evrakı (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan özgün belge) sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8. Yabancı Lisan Dokümanı (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan)

9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık yahut biyometrik)

10. Alanında deneyim dokümanı (onaylı belge) (ilan edilen takıma bağlı olarak)

11. Toplumsal güvenlik kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Evrakı (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

12. Rastgele bir isimli sicil kaydı olmadığına dair evrak (e-Devlet vb.)

DEĞERLİ NOTLAR :

1. Müracaatın şahsen yahut posta ile yapılması gerekmektedir.

2. Sonuçlar üniversitemizin internet sitesinden (www.avrasyauniversitesi.com) yayımlanacaktır. İnternet adresimizden yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

3. Onaylı istenen dokümanların, noterden yahut resmi kurumlarca “aslı gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4. Adaylar üniversitemizce ilan edilen takımlardan sadece bir takıma müracaat yapabilir. Birden fazla takıma başvuran adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve evrak ile intikal eden müracaatlara ve gerçeğe karşıt beyan ihtiva eden müracaatlara ait sorumluluk başvurana aittir.

6. İstenilen dokümanlarda gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu şahıslar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

7. Üniversitenin /İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her etabı iptal edilebilir.

8. e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun dokümanı ve öğrenci evraklarıyla müracaat yapılabileceği, kelam konusu evrakların doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön kıymetlendirme ve kıymetlendirme etaplarında bu evrakların kullanılabileceği, lakin atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet dokümanı yahut öğrenci dokümanının asıl yahut onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

10738/1-1

haberleri

memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yangiliklar