Mart 3, 2021
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi haberi ,

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen ünitelerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Takım ve Yolu Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili hususları ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelik”in ilgili unsurlarına nazaran öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL KURALLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen kuralları taşıyor olmak,

2- Yükseköğretim Konseyinin 14 Kasım 2018 tarihinde belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak yahut lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında 2 (iki) yıl deneyim koşulu aranır. Bu bireylerden ALES puanı ibraz edenlerden ibraz ettikleri puan, ibraz etmeyenlerin ise tüm hesaplamalarda 70 (yetmiş) puan olarak dikkate alınarak hesap yapılacaktır.

3- Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Lisan İmtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puanın alındığını gösteren evrak,

4- Adayların transkriptlerinin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme basamaklarında; transkriptlerde dörtlük ve beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Heyetinin eşdeğerlilik tablosuna nazaran değerlendirilecektir.

5- Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca denkliğini gösterir doküman.

İSTENİLEN DOKÜMANLAR

1- Dilekçe (http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar),

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir evrak,

4- Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

5- İsimli sicil kaydı dokümanı,

6- Lisans/Lisansüstü diplomalarının yahut süreksiz mezuniyet dokümanlarının onaylı sureti yahut e-Devlet çıktısı (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),

7- Lisans/Lisansüstü transkript dokümanları (onaylı),

8- Öğrenci Dokümanı (onaylı sureti yahut e-Devlet çıktısı lisansüstü tahsil kaidesi aranan ilanlarda getirilecektir),

9- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

10- ALES Evrakı (ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir),

11- Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Lisan İmtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren doküman,

12- Onaylı hizmet dokümanı (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir).

KIYMETLİ NOTLAR

1- Adayların müracaatları müracaatın yapılacağı ünitenin (Rektörlük / Fakülte / MYO) www.hitit.edu.tr adresinden ulaşabilecek ilgili ünitenin web sayfasında yer alan irtibat adresine şahsen yahut posta yoluyla yapılacaktır. Yanlış adrese yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen müddet içerisinde yapılamayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

1- Onaylı istenen evrakların, noter onaylı sureti, Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri yahut e-devlet üzerinden alınan kare kodlu doküman olması gerekmektedir.

3- Adaylar tıpkı tarihte yayımlanan ilanlardan sırf 1 (bir) adedine müracaat yapabilir. Birden fazla takıma başvuran adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- İstenilen dokümanlarda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5- Araştırma Vazifelileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d unsuruna nazaran yapılacaktır.

6- Araştırma Vazifelisi takımına müracaatlarda ilana birinci müracaat tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

*Atanmaya hak kazanan aday/adaylar tüm dokümanlarının asıllarını ibraz etmek zorundadır. Başvuran adayların şartlarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise de iptal edilecektir. Müracaatta bulunan aday bu kuralı kabul etmiş sayılır.

**Tüm süreç üniversitemizin kurumsal web sayfasında (www.hitit.edu.tr) belirtilen takvim kapsamında ilan edilecektir.

haberleri

memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yangiliklar