Mart 6, 2021
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı haberi ,

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen ünitelerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi kararları uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

İlan olunur.

Müracaat için gerekli dokümanlar ve detaylı bilgi https://ozal.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur.

GENEL VE ÖZEL KURALLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci unsurunda belirtilen kuralları taşımak

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak, Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eş bedelliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve kesin kıymetlendirme evrelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır.

4- Araştırma Vazifelisi takımına başvurabilmek için imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak kaidesi aranır.

5- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Şurası tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak kaideleri aranır.

MUAFİYET

1- Yükseköğretim Kuramlarında öğretim elemanları takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kaidesi aranmaz.

2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6.maddesinin 4. Fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan koşulu aranmaz.

İSTENEN EVRAKLAR ve KIYMETLİ NOTLAR

Müracaatta İstenen Evraklar:

1-Öğretim Elemanı Takımlarına Müracaat Formu. (www.ozal.edu.tr adresinden İşçi Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar kısmında “Akademik Müracaat Formu”na tıklayarak erişebilirsiniz)

2- Özgeçmiş.

3- Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık evrakları ve öğrenci ise öğrenci dokümanı (1 grup Noter/ Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği yahut e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler) (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi)

4- Lisans transkript dokümanının aslı yahut kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı dokümanı.

5- İki adet biyometrik fotoğraf.

6- ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış karekodlu ALES sonuç evrakı.

7- Yabancı Lisan Evrakı (YDS,YÖKDİL,veya eşdeğerliliği).

8- Askerlik Dokümanı (e-Devlet çıktısı)

9- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan evrak

10- Çalışmış olmak kuralı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı doküman ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı doküman

11- Ön ve en son kıymetlendirme kademelerinde lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Şurasının eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

12- Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca birine müracaat edebilir.

13- Üniversitemiz imtihan takviminde mecburî hallerde değişiklik yapma hakkını gizli fiyat. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Bireylere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14- Müracaat müddeti bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, müracaatlar şahsen yahut posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılacak müracaatların son müracaat tarihine kadar ilgili ünitelerimize ulaşmış olması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Müddeti içinde yapılmayan müracaatlar, eksik dokümanlı evraklar ve gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

15- Müracaat evrakları geri iade edilmeyecektir.

haberleri

memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yangiliklar