Ocak 28, 2021
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı haberi ,

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı ünitelerde istihdam edilmek üzere, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik” kapsamında; Üniversitemize bağlı ünitelerde istihdam edilmek üzere, araştırma vazifelisi ve öğretim vazifelisi alımı yapılacaktır.

Müracaat bilgileri ile imtihan tarihlerine ait detaylı bilgiye http://www.ebyu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunda belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel kaidelere haiz olmaları gerekmektedir.

Not: İlanın her evresinde takımın iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

GENEL KAİDELER VE BİLGİLER

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunda belirtilen kaideleri taşımak

2. ALES’ten en az 70 (Puan çeşitlerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Şurası Başkanlığının 23.08.2017 ve 22.05.2019 tarihli Yürütme Heyeti Kararlarında belirtilen yol uygulanacaktır.), Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve sonuncu kıymetlendirme kademelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Ön kıymetlendirme ve kesin kıymetlendirme basamaklarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Konseyi kararıyla belirlenir. Öbür not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

4. Yabancı lisanla eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim lisanında; bilim alanı yabancı lisanla ilgili takımlara yapılacak öğretim vazifelisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci unsurunun birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca mecburî yabancı lisan dersini vermek üzere öğretim vazifelisi takımlarına yapılacak atamalarda ilgili lisanda; yükseköğretim kurumlarının milletlerarası bağlantılar ile yabancı lisanla ilgili uygulamalı ünitelerinde istihdam edilecek öğretim vazifelisi atamalarında, en az bir lisanda Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puana sahip olma kuralı aranır.

5. Araştırma Vazifelileri 2547 sayılı Kanunun 50/d unsuru kapsamında istihdam edilecektir.

6. Yükseköğretim Yürütme Şurasının 07.03.2017 tarihli toplantısında alınan karar yeterince;

06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami tahsil müddetini dolduran, fakat 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami tahsil müddeti yine başlayan öğrenciler ile,

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz devrine kadar geçen müddette azami tahsil müddetlerinin dolması nedeniyle takım ile alakaları kesilen araştırma vazifelilerinin, 2016-2017 güz devrinde azami tahsil müddetlerinin yine başlaması nedeniyle araştırma vazifelisi takımlarına başvuramazlar.

ÖZEL KURALLAR

1. Araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

2. Öğretim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda yüksek lisans dokümanına sahip olmak koşulu aranır. Fakat Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda yüksek lisans dokümanına sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak koşulu aranır.

İSTENEN DOKÜMANLAR

1. Müracaat dilekçesi (Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu, şahsî yazışma adresini ve telefon numaralarını belirtmesi zorunludur),

2. Özgeçmiş,

3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil yahut muaf olduğunu belirten doküman

4. ilan edilen takım niteliğine nazaran Lisans, Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet dokümanının yahut öğrenci dokümanının fotokopisi yahut e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5. Lisans transkript fotokopisi,

6. ALES Evrakı,

7. Yabancı Lisan Dokümanının fotokopisi (KPDS, ÜDS yahut muadili),

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9. Fotoğraf (2 adet)

10. Onaylı Hizmet/Tecrübe Evrakı (Açıklamalar kısmında detayları yer almaktadır.)

AÇIKLAMALAR

1. Posta ile yapılacak müracaatların son müracaat tarihine kadar müracaat yapılacak üniteye ulaşması gerekmektedir. Son müracaat tarihinden sonra ulaşan müracaat evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Adaylar ilan edilen takımlardan lakin birine müracaat yapabilir, tıpkı ilan periyodu içinde birden fazla takıma başvuran adayların müracaatları kıymetlendirilmez.

3. Onaylı Hizmet/Tecrübe dokümanı; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet dokümanı yahut onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu evrak ile birlikte çalışılan mühletlere ilişkin SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Sırf SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. Üniversitelerde ve Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ders saati fiyatı karşılığı misyon yapmış olanlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu faydasına çalışan dernek ve vakıflardan alınan tarihli, onaylı ve mühürlü dokümanlarda SGK dökümü istenmez.

4. Yüksek Lisans yahut Doktora yapıyor olmak kuralı yer alan ilanlarda, öğrenci dokümanı gönderilmesi zaruridir.

5. Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor yahut yapmış olmak kuralı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın; mezuniyet evrakında yahut öğrenci evrakında yahut enstitü müdürlüğünden alınan onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

6. ilan özel kuralında sertifika/belge istenmiş ise bu evrak ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

7. Müddeti içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik evraklı belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

9. Üniversitemiz imtihan takviminde mecburî hallerde değişiklik yapma hakkını gizli meblağ. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFiYETLER

1. Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Konseyi tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi imtihan koşulu aranmaz.

2. Genel Koşullar Başlığı altında yer alan 4. husus kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı

takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kaidesi aranmaz. 10678/1-1

haberleri

memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yangiliklar